Untitled

"Trčim, uživam, recikliram"

PRIJAVE OD 15.02. DO 12.04.2021.

Druga reciklažna utrka "TRČIM-UŽIVAM-RECIKLIRAM" koju organizira Udruženje DEČKI U PLAVOM održati će se 24.04.2021. sa početkom u 16:00 sati.
Lokacija : "TT staza" tj servisna saobraćajnica kod SARAJEVOGAS-a u naselju Butila - Briješće polje.
Dužina staze je 5800m (1 krug).
Broj učesnika: 300
Startnina:
A) 20,00 KM ili,
B) 10,00 KM i 20 PET boca.

O utrci:
Radi se o projektu kojim želimo ukazati na ekološke probleme u našem društvu, s akcentom na promjenu ponašanja kad je u pitanju reciklaža, potreba za recikliranjem, kao i mogućnosti zaštite okoliša putem recikliranja. Organiziranjem prve utrke ovog tipa, Udruženje DEČKI U PLAVOM osiguralo je da se Sarajevo nađe među europskim gradovima koji organiziraju ovaj vid promocije ekološke osvještenosti. Mišljenja smo da će, osim promjene ponašanja u vezi sa ekologijom i potrebom reciklaže, ova utrka doprinijeti i intenzivnijoj i široj promociji Sarajeva, te ujedno promovirati zdrave životne navike i sport. Broj sudionika na utrci je ograničen na 300, a za organiziranje ćemo poduzeti sve neophodne mjere zaštite prema uputama Zavoda za javno zdravstvo KS. Svoje sudjelovanje na utrci, za razliku od tradicionalnog plaćanja startnina, trkači mogu osigurati i na način da izaberu da li će uplatiti startninu i iznosu od 20,00 KM ili u iznosu od 10,00 KM uz donošenje 20 PET boca i tako umanjiti cijenu startnine. Prikupljena PET ambalaža će biti preuzeta i reciklirana. Također, organizatori za ovu utrku neće praviti nove startne brojeve već će u suradnji sa nekoliko organizatora utrka iz Bosne i Hercegovine izvršiti „reciklažu“ materijala koji nije iskorišten na utrkama. Na ovaj način želimo uticati na promjenu ponašanja građana kad je u pitanju recikliranje, te uticati na veću aktivnost na ovom polju.

PRAVILA UTRKE

REZULTATI: 1st_RU_2020, 2nd_RU_2021